Intervisiebijeenkomst A&O mediation: ‘de mediator aan het werk’ 2018

De werkgroep Mediation A&O van het NIP heeft een Intervisiemethode ontwikkeld, geïnspireerd op elementen uit de Incident- en Balintmethode, en performance based assessment.

Intervisiebijeenkomst 14 november 2018

Het inhoudelijk thema: Omgaan met conflicterende informatie.

Ben je het niet eens met de ander dan gaat je brein op slot. Tegenstrijdige informatie kan niet binnen komen. Hoe kan je als mediator een constructief gesprek voeren als bij de deelnemers aan de mediation conflicterende informatie niet binnen komt?

De bijeenkomst wordt begeleid door Trudy Aanraad en Marlies Tan

Intervisieavond A&O Mediation 

De werkgroep Arbeid &Organisatie van de NIP Intersectie Mediation organiseert vanaf 2011 intervisiebijeenkomsten om interdisciplinaire ontmoeting en uitwisseling te faciliteren tussen A&O psycholoog mediators en A&O collega mediators uit andere beroepsverenigingen. De opzet van de intervisie richt zich op zowel het verdiepen van theoretische kennis als het delen van ervaringen en het uitwerken van leervragen in een oefensetting. De werkgroep heeft hiervoor een intervisiemodel ontwikkeld, ‘De mediator aan het werk’.

De laatste intervisiebijeenkomst van A&O mediation zal plaats vinden op:
– Woensdag 14 november 2018
donderdag 29 maart, 16 mei, 27 juni, en 3 oktober hebben inmiddels plaats gevonden

De kosten voor de intervisiebijeenkomsten zijn per keer:
€ 22,50 NIP leden
€ 35,- Belangstellenden
€ 45,- Niet-leden

PE punten intervisie MfN:
Bij deelname aan minimaal 3 intervisiebijeenkomsten in 2018 kunnen conform het PE-reglement MfN PE punten aangevraagd worden in het categorie 1.b.

De bijeenkomsten voldoen inhoudelijk aan de criteria van MfN voor intervisiebegeleiding aan de MfN=NMI Register mediator. De methode ”De mediator aan het werk’  past inhoudelijk binnen de leer- en onderzoeksmethoden zoals omschreven in het document NMI “Overzicht methodieken” als in de verdieping van praktijkgerichte kennis- en vaardigheden . De bijeenkomsten bieden de deelnemers momenten van introspectie, collegiale feedback en een toetsing van professionele bekwaamheid.

Meer informatie over de methode ‘De mediator aan het werk’ vindt u hier.

Het Nieuwe Kantoor (HNK), Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht
Sectie Mediation
Intervisiebijeenkomst

 

Organisatie: Sectie Mediation
Locatie: Utrecht