Intervisie bijeenkomst Family mediation

LET OP: Deze bijeenkomst zal online plaats vinden bij voldoende deelnemers.

 

De groep Family Mediation nodigt u uit deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.

 

Inhoud

Tijdens deze interactieve avond worden de deelnemers opgesplitst in groepjes van 4 max. 5 personen waarbij getracht wordt de verschillende disciplines zoveel mogelijk te spreiden.

We maken gebruik van de Incidentmethode-Familie-Mediators-en-Ouderschapsonderzoekers 2019 (pdf)

Woensdag 25 november 19.00 – 20.30 uur – Om 19.00 uur starten we met het programma. Danny Pront & Linda Noordeman begeleiden de online bijeenkomst.

De laatste intervisie avond is 16 december.

Als voorbereiding op de avond geven wij u als suggestie mee om alvast een casus of probleem in gedachten te nemen om in te brengen.

 

Kosten

  • € 25,- p.p./per avond voor NIP-leden
  • € 35,- p.p./avond voor belangstellenden van de sectie Mediation (LET OP! alleen als je ook werkelijk ingeschreven staat als ‘belangstellend lid’ van de sectie!)
  • € 50,- p.p/per avond voor niet NIP-leden.

 

Zoom-link

De zoom-link voor deze intervisie zal vlak voor de intervisie verzonden worden naar het e-mailadres dat opgegeven is bij aanmelding.

 

 

 

Organisatie: NIP sectie mediation
Locatie: online