Intervisie bijeenkomst Family mediation

In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.

LET OP: deze intervisie heeft een nieuwe datum, als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Helaas zijn 25 maart /13 mei en 10 juni ook al komen te vervallen. De eerstvolgende datum is 23 september. Er zal naar een nieuwe datum(s) gekeken worden. Zodra die bekend zijn komt het op de agenda te staan. Komt nog vervolg op

 

Inhoud

De avond zal interactief van opzet zijn waarbij de deelnemersgroep zal worden opgesplitst in groepjes van 4 max. 5 personen waarbij getracht zal worden de verschillende aanwezige disciplines zoveel als mogelijk te verdelen over de groepjes.

De methode die zal worden gebruikt bij de intervisie is de incidentmethode. Meer informatie over de incidentmethode zie hier; Incidentmethode-Familie-Mediators-en-Ouderschapsonderzoekers 2019.

De eerstvolgende intervisieavond zal op woensdag 23 september 18.30 – 21.30 uur plaatsvinden. Om 18.30 uur zullen er broodjes geserveerd worden waarna wij om 19.00 uur zullen starten met het programma. Danny Pront & Linda Noordeman zullen de avonden begeleiden.

  • de andere intervisie avonden zullen plaats vinden op;  (woensdag 27 mei / 10 juni zijn komen te vervallen )  14 oktober, 21 oktober, 25 november en 16 december)

Als voorbereiding op de avond geven wij u als suggestie mee om alvast een casus of probleem in gedachten te nemen om in te brengen.

Kosten

€ 25,- p.p./per avond voor NIP-leden
€ 35,- p.p./avond voor belangstellenden van de sectie Mediation (LET OP! alleen als je ook werkelijk ingeschreven staat als ‘belangstellend lid’ van de sectie!)
€ 50,- p.p/per avond voor niet NIP-leden.

Locatie

Het kantoorgebouw (HNK) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht (voor een routebeschrijving klik hier)

 

 

 

Organisatie: NIP sectie mediation
Locatie: NIP kantoor, HNK Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht