Inspiratiebijeenkomst: van schoolscan naar passende interventies

Op woensdag 23 juni organiseert het NIP een (online) inspiratiebeenkomst voor (school)psychologen en orthopedagogen in het onderwijs. Doel is scholen goed te kunnen ondersteunen bij het kiezen van interventies die het welbevinden van leerlingen vergroten.

De bijeenkomst is gratis en vindt plaats van 19.30 – 21.00 uur.

 

Het juiste doen

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn scholen bezig met het maken van een schoolscan en het kiezen van interventies uit een ‘menukaart’. We weten van interventies dat ze niet per se altijd en overal effectief zijn. Het bevorderen van leren en welbevinden van leerlingen vraagt om een aanpak die past bij de school, het team, de leerlingen en hun ouders.

Er komt veel informatie vanuit verschillende hoeken op het onderwijs af. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep schoolpsychologen NIP (4 juni) kwam naar voren dat gedragswetenschappers in het onderwijs tips en ervaringen willen uitwisselen om scholen beter te kunnen ondersteunen om ‘het juiste te doen’. De bijeenkomst op 23 juni sluit hierop aan.

 

Inspiratie en intervisie

Tijdens de bijeenkomst komt aan bod:

  • hoe kun je als gedragswetenschapper scholen ondersteunen bij de schoolscan en het kiezen van interventies?
  • Wat is jouw rol?
  • Hoe kun je interventies kiezen die écht aansluiten op wat de leerlingen nodig hebben en hoe kun je dit goed plannen?
  • Hoe kun je het behapbaar houden?

Er worden ‘good practices’ gedeeld uit PO, VO en MBO en er is volop ruimte voor vragen en uitwisseling van eigen ervaringen.

 

Aanmelden

 

Als je collega-psychologen/orthopedagogen kent voor wie deze bijeenkomst ook relevant is: stuur de uitnodiging dan vooral door!

We zien jullie graag op 23 juni!

Helen Bakker, Laura Stroo en Hanneke Visser – Schoolpsychologen NIP

 

Steunpakket Welzijn Jeugd van VWS

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Steunpakket Welzijn Jeugd. Daarmee ondersteunt  het ministerie van VWS een aantal landelijke initiatieven die aansluiten bij de behoeften van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. In dit kader organiseert het NIP een aantal bijeenkomsten, via twee lijnen: Veerkracht en Het juiste doen. Doel is de expertise van Schoolpsychologen (psychologen en orthopedagogen) optimaal in te zetten bij het ondersteunen van scholen tijdens en na corona. Helen Bakker, Laura Stroo en Hanneke Visser vormen hiervoor de projectgroep. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van materialen die al ontwikkeld zijn door een bredere corona-expertgroep van schoolpsychologen.

Zie hier voor meer informatie het NIP Nieuwsbericht over dit project:

 

 

Organisatie: NIP Jeugd
Locatie: Online