ALV en studieavond sectie Mediation 11 september 2019

Het komt geregeld voor dat mediators gesprekken met kinderen voeren. Dit vereist specifieke vaardigheden. Hierover verzorgt Jannie van der Sleen een presentatie op 11 september 2019.

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Zij is werkzaam vanuit haar eigen bedrijf Kinterview (kinterview.com). Dit is een advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Zij is gespecialiseerd in interviews/verhoren van kwetsbare mensen, zoals kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens haar presentatie op 11 september 2019 komt het volgende aan de orde:

  • Afstemmen op kinderen van verschillende leeftijden en niveaus
  • Op een zodanige wijze spreken met een kind, dat het kind zijn eigen verhaal doet, zonder dat het wordt gestuurd door de volwassene.
  • Stimuleren van een kind om zoveel mogelijk te vertellen.

 

Programma

18.00 uur ALV met broodjes

19.00 uur lezing van Jannie van der Sleen

21.00 uur afsluitende borrel.

 

 

 

 

 

Organisatie: sectie mediation
Locatie: NIP kantoor te Utrecht