Het juiste doen: intervisie (school)psychologen en orthopedagogen

Dinsdag 30 november 2021 vindt de voorlopig laatste bijeenkomst voor (school)psychologen en orthopedagogen in het onderwijs plaats in het kader van project Het Juiste Doen. Ben je eerder bij onze bijeenkomsten van Het Juiste Doen aanwezig geweest en vind je het leuk om nog ervaringen uit te wisselen, wees welkom!

We delen in deze laatste bijeenkomst onze ervaringen uit het webinar voor schoolleiders van 26/11, dat als thema heeft: van los zand naar samenhang. Wat is daaruit gekomen en wat betekent dat voor onze rol als (school)psycholoog of orthopedagoog? Er zal ook ruimte zijn voor een terugblik op de lijnen Veerkracht en Het juiste doen, en we blikken vooruit: hoe willen we verder?
 

Dinsdag 30 november 2021, van 20-21 uur, online via Zoom
 

 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Steunpakket Welzijn Jeugd. Daarmee ondersteunt het ministerie van VWS een aantal landelijke initiatieven die aansluiten bij de behoeften van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. In dit kader organiseert het NIP, vanuit de schoolpsychologen, een aantal bijeenkomsten, via twee lijnen: Veerkracht en Het juiste doen. Helen Bakker, Laura Stroo en Hanneke Visser vormen hiervoor de projectgroep.

Organisatie: Werkgroep Schoolpsychologen
Locatie: Online