Filmavond: BABIES

Als onderdeel van de cyclus 1001 dagen, kijken we deze avond gezamenlijk een film over de culturele invloed bij baby’s. BABIES is een Franse documentaire van Thomas Balmes waarin vier baby’s, geboren in op uiteenlopende plekken in de wereld met verschillende culturen, gevolgd worden tijdens hun eerste levensjaar.
De baby’s worden geboren in Namibie, Mongolie, Japan en de Verenigde Staten. We krijgen een inkijkje in de meest ontroerende, grappige, zorgeloze, unieke en universele momenten uit de eerste levensmaanden.
Het is duidelijk dat de opvoeding van kinderen elders op de wereld anders zal verlopen dan de opvoeding van een West-Europees kind. De omgeving heeft een grote invloed op kinderen. Welke verschillen zijn er? Is de ene manier van opvoeden beter dan de andere?
Naderhand kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan. We zullen stil staan bij hoe deze kinderen opgroeien in verschillende culturen en wat dat voor invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.

Programma:
18.45 inloop (soep met broodjes)
19.15 inleiding
19.45 start film
21.05 einde film, nabespreking
21.30 einde avond

De film zal ingeleid worden door prof.dr. René van der Veer, Leids hoogleraar historische pedagogiek. Hij is tevens de gespreksleider bij de nabespreking.
Zie hier de trailer

Kosten
NIP/DAIMH lid 15 euro
NVO lid 20 euro
Geen lid 30 euro

Organisatie: Werkgroep Het Jonge Kind (NIP) met DAIMH
Locatie: HNK gebouw, NIP, 2e etage, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht