De organisatie-psycholoog: meerwaarde en unieke deskundigheid in de advieswereld

Wat onderscheidt de A&O psychologie van de bedrijfskundige, de jurist en de zichzelf ontdekkende goeroe? Met die vraag houden we ons bezig in deze masterclass voor A&O psychologen aan het begin van hun carrière of eind van hun masterstudie.

Een intergenerationele uitwisseling waarin ervaring en beproefde concepten (vertegenwoordigd door drie ervaren praktijkdeskundigen) en jeugdig elan en frisse wetenschappelijke kennis (gebracht door de nieuwe instromers in ons vak)  aan de hand van een bestaande casus onderzoeken waar de meerwaarde van het vak Organisatiepsychologie ligt. Twee middagen vol interactie ondersteund door relevante literatuur en een spreker die nauw betrokken is bij praktijk van de behandelde casus.

Deze masterclass bestaat uit twee middagen, een vooropdracht voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, een huiswerkopdracht in kleine groepen voor de tweede bijeenkomst en het lezen van ondersteunende literatuur. Houd dus rekening met enige uren tijdsbesteding naast de middagbijeenkomsten.

 

Middag 1

 • Casus verheldering aan de hand van de vooropdracht
 • Theoretische framing
 • Moraliteit en ethiek: een andere kijk
 • Samenstellen huiswerkgroepen

 

Middag 2

 • Presentatie interventies
 • Vergelijking met werkelijk verloop van de casus
 • De rode draden
 • Lessons learned

 

Bas van Ommeren

Paul van der Spek

René Ravenhorst

 

Voor de duidelijkheid: er zijn twee opdrachten; een meer theoretische vooraf, vanuit de literatuur. De tweede gaat om toepassing van inzichten op een casus. De tweede opdracht levert bij inlevering meer registratiepunten op, de vooropdracht is standaard.

Ter voorbereiding op dit masterclass worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen (70 pagina’s) te bestuderen. Door middel van een opdracht, die de cursisten na de eerste scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze opdracht met een voldoende af te ronden om de extra accreditatiepunten toegekend te krijgen. Zonder eindopdracht ontvangt de cursist alleen de accreditatiepunten voor actieve aanwezigheid tijdens de twee middagen.

 • Edgar H. Schein, Organizational Psychology, Then and Now: Some Observations, Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 2015, 2:1–19
 • Feltman, Denkadviseren: Wanneer nog beter managen niet kan, Broekbergen 2000. Pag. 1-10
 • Thijs Homan, Wil de echte groep opstaan, Een complexiteitsperspectief op Begeleidingskunde, Tijdschrift voor begeleidingskunde 2015, 4(1):2-10
 • Thijs Homan, Wil de echte begeleider opstaan, Tijdschrift voor begeleidingskunde 2020, 9:64-68
 • Robert Masselink e.a. ed., Handboek Appreciative Inquiry, Gelling 2013, Hfst. 1-3, blz 9-54

 

De artikelen worden na aanmelding inclusief een leeswijzer aan de cursist gemaild.

 

Live programma

Op beide vrijdagmiddagen van 13-17 uur.

 

Doelgroep

De A&O Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen danwel bijna afgestudeerden

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
2 x 4 PE-punten voor het bijwonen van de beide dagdelen
2 extra PE punten voor het met een voldoende afronden van de tussenopdracht

 

Kosten

NIP-leden:                                                € 50
niet NIP-leden:                                         € 250
studenten SPS-NIP lid:                            € 20
Startende psychologen NIP-lid:               € 30

Wij volgen de maatregelen van het RIVM. Afhankelijk van de situatie in september kunnen we de locatie aanpassen. Het kan zijn dat er alleen met de corona app toegang tot de bijeenkomst mogelijk is. Dit is afhankelijk van de dan geldende regels.

 

Aanmelden

 

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: volgt