Congres 'Meer grip op wachttijden in de GGZ'

Kennis delen en leren van elkaar: dat is het doel van dit congres. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er immers één te veel. Staatssecretaris Paul Blokhuis is ook aanwezig.

Naast de diverse lezingen worden er interessante workshops georganiseerd. Er zijn diverse mooie initiatieven om de wachttijden terug te dringen, deze worden ter inspiratie met u gedeeld.

De uitkomsten van onderzoeken naar mogelijke oplossingen worden gepresenteerd. En deelnemers kunnen met elkaar van gedachten wisselen over wat werkt (en wat niet).

 

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die met wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te maken heeft, zoals cliënt- en familieorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, gemeenten, professionals, medewerkers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het congres is ook interessant voor vrijgevestigde psychologen.

 

Initiatiefnemers

Het congres is een initiatief van het NIP, GGZ Nederland, MIND, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de NVvP, P3NL, de LVVP, V&VN en MeerGGZ. Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld in het gezamenlijke Actieplan Wachttijden GGZ.

 

Aanmelden

Neem vooral ook collega’s, bestuurders en andere contacten uit het veld mee. Let wel: vol is vol.

Organisatie: Weg van de Wachtlijst
Locatie: Regardz de Eenhoorn te Amersfoort