Body of Knowledge – meten in lichaamsgerichte psychologie

Meten is weten. Maar is het weten altijd meetbaar? En hoe doe je dit als je werkt met lichaamsgerichte interventies in de klinische praktijk?

Op de LWP sectiedag 2019 staan wij stil bij deze vragen en bij huidige wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Er komen lichaamsgerichte wetenschappers aan het woord die ons meenemen in hun bevindingen uit recent onderzoek. Daarnaast is er ruimte voor ervaringsgerichte oefeningen en intervisie. Hoe pak jij het meten van (lichaamsgerichte) behandeling aan en waar loop je tegenaan? Vraagt weten meer dan meten?

Bewegingswetenschappers en psychomotorisch therapeuten Marlies Rekkers en Mia Scheffers verzorgen het ochtendprogramma, waarin zij antwoord geven op vragen rondom het meten van lichaamsgerichte interventies. Tijdens het middagprogramma is er mogelijkheid tot inbreng van intervisie-vragen. GZ-psycholoog Nina Vollbehr zal tevens vertellen over de bevindingen van haar onderzoek naar de effecten van yoga in de behandeling van depressie.

Programma

 • Ochtenddeel (09:45-12:30), verzorgd door Marlies Rekkers en Mia Scheffers
  09:00-09:30  Inloop
  09:30-09:45   Introductie door voorzitter/bestuursleden, voorzet ALV
  09:45-10:45   Deel I: meten van lichaamsbeleving
  10:45-11:00    Koffiepauze
  11:00-11:30    Oefening
  11:30-12:30    Deel II: doen en meten
  12:30-13:30   Lunch
 • Middagdeel (14:00-17:00), verzorgd door spreker Nina Vollbehr
  13:30-14:00   ALV
  14:00-15:00   Lichaamsgerichte Intervisie: meten is weten?
  15:00-15:15    Koffiepauze
  15:15-16:30    Yoga bij depressie
  16:30-16:45    Afsluiting

Beschrijving ochtenddeel

’Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies’, Drs. Marlies Rekkers (GZ-psycholoog (LWP-NIP), bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut) en Dr. Mia Scheffers (bewegingswetenschapper, psychomotorisch therapeut/integratief bewegingstherapeut en seksuoloog).

In de klinische praktijk wordt effectmeting van de behandeling steeds belangrijker. Ook de zorgverzekeraars spelen hier op in door hulpverleners te vragen gebruik te maken van meetinstrumenten om hun behandeling te evalueren. Een verstoorde of negatieve lichaamsbeleving speelt bij een groot aantal vormen van psychiatrische en psychosociale problematiek (bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, schizofrenie, eetstoornissen, somatoforme stoornissen en seksuele stoornissen) een rol. In dit ochtenddeel komen de belangrijkste resultaten van het promotieonderzoek van Scheffers ‘Body experience in patients with mental disorders’ aan bod. Op het moment dat je als therapeut interventies toepast op het gebied van lichaamsbeleving is het belangrijk om ook hard te maken of de lichaamsbeleving hierdoor inderdaad ten positieve verandert. Goede meetinstrumenten zijn dan een eerste vereiste. Momenteel zijn er in het Angelsaksische taalgebied ruim 75 vragenlijsten geïnventariseerd, die de lichaamsbeleving als focus hebben. Enkele vragenlijsten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en worden verder onderzocht. Voorbeelden zijn vragenlijsten over lichaamsattitude, lichaamswaardering, lichaamsbewustzijn en pijnbeleving maar ook vragenlijsten over bewegingsdrang en preoccupatie met uiterlijk en gewicht. Rekkers en Scheffers vertellen over het lopende project ‘Doen en Meten’ waarbinnen vragenlijsten onderzocht worden die lichaams- en bewegingsgerichte interventies meten.

Beschrijving middagdeel

‘Yoga bij depressie, Nina Vollbehr, GZ-psycholoog.

Ongeveer 20% van alle Nederlanders krijgt ooit een depressie in zijn of haar leven. Reguliere behandeling bestaat vaak uit medicatie en/of een psychologische behandeling. Deze behandelingen zijn effectief, maar ongeveer de helft van de mensen herstelt niet of onvoldoende.
Daarom is het van belang om verder te kijken naar nieuwe behandelingen die mogelijk effectief zijn bij depressie. Uit eerder onderzoek blijkt dat een yogatraining depressieve klachten kan verminderen. Theoretisch gezien kan yoga effect hebben op mechanismes die betrokken zijn bij het ontstaan, voortbestaan en terugval van depressie, waaronder piekeren, zelfkritiek, omgaan met negatieve emoties en lichaamsbewustzijn. In deze workshop ervaar je op welke manier yoga-oefeningen deze onderliggende mechanismes kunnen beïnvloeden en wat het effect hiervan kan zijn bij depressie. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt naar wetenschappelijk onderzoek, onder andere een grote studie van Lentis en de Rijksuniversiteit Groningen naar 171 jonge vrouwen met een depressie die wel of niet aanvullend een yogatraining hebben gevolgd.

Over de sprekers

Lees verder over de drie sprekers op deze pagina

Locatie

JOINN – Houten

Deelnemerskosten

Toegang LWP-NIP leden en SPS-NIP € 25,-
Toegang NIP-leden en starters NIP     € 40,-
Toegang belangstellenden Sectie LWP    € 40,-
Toegang niet-leden                               € 80,-

Accreditatie

NIP: Eerstelijnspsycholoog NIP (5,5 pnt), Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP/Orthopedagoog Generalist NVO (herregistratie: 5 pnt, opleiding 0,5 pnt, diagnostiek 1 pnt, overige taken 1 pnt, Psycholoog Mediator NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP, Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP, Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP (A&G 5 pnt)

 

Ben je al NIP-lid (regulier/student/starter) maar nog geen lid van de sectie LWP? Meld je dan aan voor de sectie via ledenadministratie@psynip.nl en profiteer meteen van de LWP-lid prijs!

Geen psycholoog maar wel geïnteresseerd in de sectie LWP? Word voor 30,- per jaar belangstellend lid en profiteer meteen van korting op onze activiteiten en ontvang onze nieuwsbrief. Zie hier voor meer informatie sectie LWP

 

 

 

Organisatie: Sectie LWP, NIP
Locatie: JOINN!, Onderdoor 5, HOUTEN