Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

Heeft u in uw dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Deze vermoedens zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig.

De meldcode helpt u om goed te kunnen reageren op signalen. Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht. Het cluster bestaande uit pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals hebben namens 16 beroepsorganisaties een eigen afwegingskader ontwikkeld.

In vier regionale informatiebijeenkomsten informeren we u graag over de verbeterde meldcode en het afwegingskader:

  • Wat is het afwegingskader precies?
  • Wat gaat er voor u als professional veranderen?
  • Hoe kunt u het afwegingskader gebruiken?

Heeft u vooraf al specifieke vragen of casuïstiek? Dit kunt u aangeven in het aanmeldingsformulier. Zo kunnen wij hier rekening mee houden tijdens de bijeenkomst.

Inhoudelijke thema’s
Informatie over het afwegingskader combineren we in deze bijeenkomsten met een inhoudelijk thema. Vier experts uit de praktijk vertellen over gespreksvoering, multidisciplinaire samenwerking, onbewuste afweer en het jonge kind en geweld.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
– Donderdag 11 oktober in Zwolle, Klooster Zwolle, Assendorperstraat 29.
– Woensdag 7 november in Utrecht, Regardz la Vie, Lange Viestraat 351.
– Dinsdag 20 november in Rotterdam, Bar Brasserie Engels, Stationsplein 45.
– Maandag 14 januari 2019 in Eindhoven, Regardz Gele Kegels, Kennedyplein 1-5.

Programma:
16:00u – 16:30u                Inloop
16:30u – 17:30u                Uitleg verbeterde meldcode door Mariska van der Steege
+ toepassing van het afwegingskader in een casus.
17:30u – 18:15u                Pauze (voor een hapje en drankje wordt gezorgd)
18:15u – 19:15u                Inhoudelijk thema (wisselt per bijeenkomst)

 

Meer inhoudelijk info per datum en wijze van aanmelden treft u via de site van de NVO, klik hier

Organisatie: NIP, NVO en andere partijen
Locatie: Utrecht, Regardz la Vie