Bijeenkomst ontwikkelingsbelang van gevluchte kinderen & migratierecht

NIP en NVO hebben samen met het Onderzoeks- en expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht een pool gevormd van psychologen en pedagogen die BIC-onderzoeken (Best Interests of the Child) doen bij kinderen en gezinnen in vreemdeling-rechtelijke procedures. Jaarlijks wordt er voor deze groep een verdiepende training georganiseerd. Dit jaar is de bijeenkomst ook toegankelijk voor NIP en NVO-leden buiten de pool.

 

Erik Scherder: invloed van stress op de hersenontwikkeling van vluchtelingenkinderen

Eind 2018 verscheen een Schadenota, waarin wordt gewaarschuwd voor schade in de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van uitgezette kinderen na lang verblijf in Nederland.

Prof.dr. Erik Scherder is medeauteur van de Schadenota en zal tijdens de bijeenkomst ingaan op de invloed van chronische stress op de hersenontwikkeling van vluchtelingenkinderen.

Naast dit inhoudelijk deel wordt er tijdens de bijeenkomst ingegaan op actuele politieke ontwikkelingen en vindt terugkoppeling plaats over de wijze waarop BIC-Assessments worden ontvangen en hoe deze in migratierecht worden toegepast.

 

  • De (gratis) bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober, van 15.00 – 17.00 uur bij Het Huis in Utrecht.
  • Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een borrel.
  • Inschrijving loopt voor zowel NIP als NVO-leden via het formulier op de website van de NVO.
  • Let wel, aanmelding is pas definitief als je een mailbevestiging hebt ontvangen.
Organisatie: NIP & NVO
Locatie: Het Huis Utrecht