Bewegen is het nieuwe vasthouden

Studieavonden: Port of entry….een goede analyse als start van je behandeling. 

We starten in 2022 weer met een reeks studieavonden voor professionals die werken met het jonge kind. Het thema dit jaar is: de port of entry, een goede analyse als start van je behandeling. We onderzoeken met verschillende specialisten, vanuit zowel de recente wetenschappelijke kennis als de ervaring in de klinische praktijk, welke port of entry zij belangrijk vinden om onder de aandacht te brengen. Het doel is de jonge kind specialisten te inspireren bij het maken van hun analyse bij de start van de behandeling van hun jonge kinderen en de gezinnen. 

Als aftrap van de studieavonden reeks starten we met Greet Wagemaker, kinderfysiotherapeut, TOP therapeut en werkend vanuit de Infant Mental Health (IECMH) visie. Zij gaat vertellen over de functie van beweging bij hele jonge kinderen. We vervolgen de reeks met het belang van herkennen en behandelen van vroeg kinderlijk trauma bij de jongste kinderen. Hierna volgen er nog twee studieavonden, respectievelijk over (mentale) kwetsbaarheid bij de ouders en over de functie van de sociale interactie tussen jonge kinderen.

Studieavond 8 maart 2022 “Bewegen is het nieuwe vasthouden”

Verbinding is het vermogen om in beweging te komen, zowel vanuit de ouder en vooral ook vanuit de baby. Een bedreigde ontwikkeling betekent vaak spanning in de relatie; interventies kunnen dan ook op vele manieren ingezet worden. Het kinderfysiotherapeutisch perspectief krijgt gestalte in de fysieke werkelijkheid bij de ouder thuis.

Door daar een klimaat te creëren waar afstemming kan plaatsvinden, ook in beweging, kan wederzijdse regulatie zich ontwikkelen. “Ports of entry” zijn van ons allemaal en zullen worden gedeeld! Nieuwsgierig naar de betekeniskracht van beweging in de ontwikkeling van het jonge kind…laat je inspireren!

De lezing bestaat uit een theoretische bijdrage en praktische handvaten en voorbeelden, met volop ruimte voor interactie.

Spreker

Greet Wagemaker, kinderfysiotherapeut, TOP therapeut, werkend vanuit de IMH visie

Reeks studieavonden

Deze studieavond is onderdeel van een reeks studieavonden. De avonden vinden plaats op 8 maart, 5 april, 14 juni. De laatste bijeenkomst zal na de zomer plaatsvinden. Houd de NIP agenda in de gaten voor updates!

Opmerking

Het betreft een reeks fysiek bij te wonen studieavonden. We hopen dat deze ondanks Corona doorgang kunnen vinden. Wanneer door maatregelen of andere ontwikkelingen een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zullen we beslissen de studieavond te verplaatsen naar een nieuwe datum. Wanneer je je hebt ingeschreven, wordt je hierover per email geïnformeerd.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, Orthopedagoog Generalist  NVO

Kosten 

NIP leden                                   € 15
NVO/DAIMH leden                     € 45
SPS NIP leden                           € 10
Niet NIP leden                            € 65

 

 

 

 

 

Organisatie: NIP - Werkgroep Het Jonge Kind
Locatie: Utrecht