A&O Summerschool dag 4 – Psychodiagnostiek in het werkveld van A&O: The state of the art

De sectie A&O van het NIP organiseert eind augustus/begin september de eerste A&O Summerschool, vier inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau.

De vierde dag vindt plaats op 20 september en gaat over ‘Psychodiagnostiek in het werkveld van A&O’ en wordt ingevuld door Prof. dr. Marise Born. De Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Maatschappelijke relevantie van persoonlijkheidskenmerken

Naar aanleiding van de economische crisis is er naast de traditionele Big Five (of Six) persoonlijkheidsdimensies meer aandacht gekomen voor ‘dark personality’ trekken. Voorbeelden zijn narcisme en machiavellisme.

 

Psychodiagnostiek in een interculturele maatschappij

Er is de A&O-psycholoog veel aan gelegen om mensen op een onpartijdige en betekenisvolle manier te testen. Aan de hand van een raamwerk van Norenzayan en Heine (2005) bekijken we in dit verband de manier om na te gaan in hoeverre een psychologisch construct universeel is, en manieren om de vergelijkbaarheid (equivalentie) van construct-metingen te bepalen. Een belangrijk gerelateerd thema is dat van responsestijl-verschillen tussen mensen afkomstig uit verschillende culturen en hoe die het beantwoorden van vragenlijsten kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is het geven van extreme antwoorden versus gemiddelde antwoorden (He & Van de Vijver). We bestuderen enkele pogingen om voor nieuwe groepen, bijvoorbeeld vluchtelingen, assessments te ontwikkelen.

 

Psychometrische kwaliteit van huidige testmethodes

De moderne technologie sijpelt gestaag de testpraktijk binnen. Wat is er bekend over de psychometrische kwaliteit van serious games, van VR-technologie, en van social media-gebruik tijdens assessments, en hoe verhoudt zich deze kwaliteit tot het gebruikelijke arsenaal aan psychodiagnostische instrumenten van de A&O psycholoog?
Lees meer…

prof. dr. M. Ph. (Marise) Born hoogleraar Personeelspsychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft ze een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van de arbeids- en personeelspsychologie, in het bijzonder gericht op allochtoon-etnische groepen. Lees meer…

 

In deze workshop behandelt prof. Marise Born drie psychodiagnostische onderwerpen waar in de 21ste eeuw veel aandacht naar uitgaat, en plaatst deze onderwerpen in de context van klassieke thema’s uit de differentiële A&O-psychologie. Ze gebruikt verschillende interactieve werkvormen om met de stof om te gaan

Tijdens de masterclass in de Summerschool van het NIP zal Prof. dr. Marise Born de cursist meenemen in de volgende onderwerpen:

Module 1
– Maatschappelijke relevantie van persoonlijkheidskenmerken

Module 2
– Psychodiagnostiek in een interculturele maatschappij
– Psychometrische kwaliteit van huidige testmethodes

Ter voorbereiding op dit masterclass worden de cursisten geacht om artikelen te bestuderen.

Programma

9.00 uur            Inloop en registratie
9:30 uur            Start programma (module 1)
13:00 uur          Lunchpauze
14:00 uur          Start programma (module 2)
17:30 uur          Sluiting + Borrel

De inhoud van de andere dagen is te vinden via onderstaande links.
Summerschool Dag 1 (26-9-2019): Succesvol ouder worden: psychologische perspectieven op zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid
Summerschool Dag 2 (30-8-2019): Lekker in je vel: nieuwe inzichten in werkstress en manieren om de balans herstellen
Summerschool Dag 3 (6-9-2019):  Gedrag in organisaties

Doelgroep

De Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Wordt aangevraagd voor register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. Aantal punten zijn nog niet bekend.

 

Kosten voor deze dag

NIP-leden          –    € 75
niet leden           –   € 250
studenten NIP    –   € 25
starters NIP       –    € 40

Locatie

The Colour Kitchen Oude Gracht, Oudegracht 214, Utrecht

 

Aanmelden

  • U kunt zich niet meer voor de scholingsdagen van de Summerschool aanmelden. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.
    Wel kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen door een mail te sturen naar secretariaat@psynip.nl

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: The Colour Kitchen, Oudegracht 214, Utrecht