Summerschool A&O – Van burn-out naar bevlogenheid

De sectie A&O van het NIP organiseert deze zomer de A&O Summerschool, een aantal inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. Deze middag gaat over ‘Van burn-out naar bevlogenheid’ en wordt ingevuld door Prof. dr. Wilmar Schaufeli. De Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Let op!
De A&O Summer- & Winterschooldagen zijn verplaatst naar een locatie waar kan worden voldaan aan de 1.5 meter regel. Kijk per dag goed waar de dag nu zal worden gehouden, dit kan per dag een andere locatie zijn.

 

Mentale energie staat in het middelpunt van de belangstelling van de A&G psychologie. Enerzijds kunnen werknemers (veel) te weinig energie hebben – we spreken dan van burn-out – anderzijds kunnen ze juist ook met veel inzet en enthousiasme hun werk doen, in dat geval spreken we van bevlogenheid. Vanzelfsprekend zijn organisaties geïnteresseerd in het voorkomen van burn-out en het bevorderen van bevlogenheid. In deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op wat er precies onder burn-out en bevlogenheid moet worden verstaan, en wat bijvoorbeeld het verschil is met werkverslaving en arbeidstevredenheid. Lees meer…

 

Professor Wilmar Schaufeli is emeritus-hoogleraar Arbeids en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in de psychologie van arbeid en gezondheid. Van zijn hand verschenen ruim vijfhonderd wetenschappelijke publicaties over werkstress, burnout, bevlogenheid, werkverslaving, motivatie en ziekteverzuim. Daarmee is hij wereldwijd een van de meest geciteerde wetenschappers op zijn terrein.

Ook adviseert hij organisaties over het toepassen van principes uit de positieve psychologie om zodoende de bevlogenheid, motivatie en arbeidsprestatie van werknemers te vergroten en burn-out te voorkomen.

Ter voorbereiding worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen te bestuderen. Door middel van een eindopdracht, die de cursisten na de scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze eindopdracht met een voldoende af te ronden om de accreditatiepunten toegekend te krijgen.

  • Schaufeli, W.B. (2014). What is engagement? In C. Truss, R. Delbridge, K. Alfes, A. Shantz, & E. Soane. (Eds.). Employee engagement in theory and practice (pp. 15-35). London: Routledge. (#414)
  • Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2014). Burnout, boredom and engagement at the workplace. In Peeters, M., de Jonge J., & Taris, T. (eds.), People at work: An Introduction to Contemporary Work Psychology (pp. 293-320). Chichester, Wiley-Blackwell. (#416)
  • Schaufeli, W.B. (2017). The Job Demands-Resources model; A ‘how to’ guide to increase work engagement and prevent burnout. Organizational Dynamics, 46, 120-132. (#476)
  • Schaufeli, W.B. (2018). Burnout: Feiten en fictie. De Psycholoog, 53, 9, 10-20. (#499)

De artikelen zullen na de aanmelding aan de cursist gemaild worden.

 

Programma

13.00 uur          Inloop en registratie
13:30 uur          Start programma
17:30 uur          Sluiting + Borrel

 

Doelgroep

De Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
4 PE-punten voor het bijwonen van de dag EN optioneel:
4 PE punten voor het met een voldoende afronden van de eindopdracht

 

Locatie

The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht (let op: er zijn meerdere locaties van The Colour Kitchen in Utrecht, dit is niet die aan de Oudegracht)
Let op: i.v.m. de anderhalve meter regel is dit een andere locatie dan eerder vermeld.

 

Kosten voor deze dag

NIP-leden:                          € 75
niet NIP-leden:                   € 250
Toegang studenten NIP     € 25 (slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar)
Toegang starters NIP         € 40

  • Vanwege de Corona maatregelen (de 1,5 meter afstand) kunnen wij helaas maar een beperkt aantal deelnemers toelaten. Deze dag is dan ook al vol. De wachtlijst is ook lang. Wij overwegen deze dag opnieuw in te plannen, begin volgend jaar.

Wilt u daarbij zijn? Stuur even een bericht naar secretariaat@psynip.nl
DANK

Organisatie: Sectie A&O
Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht