Summerschool A&O – Van burn-out naar bevlogenheid (herhaling)

De sectie A&O van het NIP organiseert deze zomer de A&O Summerschool, een aantal inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. Deze dag gaat over ‘Van burn-out naar bevlogenheid’ en wordt ingevuld door Prof. dr. Wilmar Schaufeli. De Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

Mentale energie staat in het middelpunt van de belangstelling van de A&G psychologie. Enerzijds kunnen werknemers (veel) te weinig energie hebben – we spreken dan van burn-out – anderzijds kunnen ze juist ook met veel inzet en enthousiasme hun werk doen, in dat geval spreken we van bevlogenheid. Vanzelfsprekend zijn organisaties geïnteresseerd in het voorkomen van burn-out en het bevorderen van bevlogenheid. In deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op wat er precies onder burn-out en bevlogenheid moet worden verstaan, en wat bijvoorbeeld het verschil is met werkverslaving en arbeidstevredenheid.

 

Professor Wilmar Schaufeli is emeritus-hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in de psychologie van arbeid en gezondheid. Van zijn hand verschenen ruim vijfhonderd wetenschappelijke publicaties over werkstress, burnout, bevlogenheid, werkverslaving, motivatie en ziekteverzuim. Daarmee is hij wereldwijd een van de meest geciteerde wetenschappers op zijn terrein.

Ook adviseert hij organisaties over het toepassen van principes uit de positieve psychologie om zodoende de bevlogenheid, motivatie en arbeidsprestatie van werknemers te vergroten en burn-out te voorkomen. Voor meer informatie zie: wilmarschaufeli.nl en 3ihc.nl .

Ter voorbereiding worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen te bestuderen.

  • Schaufeli, W.B. (2014). What is engagement? In C. Truss, R. Delbridge, K. Alfes, A. Shantz, & E. Soane. (Eds.). Employee engagement in theory and practice (pp. 15-35). London: Routledge. (#414)
  • Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2014). Burnout, boredom and engagement at the workplace. In Peeters, M., de Jonge J., & Taris, T. (eds.), People at work: An Introduction to Contemporary Work Psychology (pp. 293-320). Chichester, Wiley-Blackwell. (#416)
  • Schaufeli, W.B. (2017). The Job Demands-Resources model; A ‘how to’ guide to increase work engagement and prevent burnout. Organizational Dynamics, 46, 120-132. (#476)
  • Schaufeli, W.B. (2018). Burnout: Feiten en fictie. De Psycholoog, 53, 9, 10-20. (#499)

De artikelen zullen na de aanmelding aan de cursist gemaild worden. De artikelen zijn tevens te vinden op deze pagina
De nummering erachter verwijst naar de nummering op deze website.

 

Programma

13:30 uur Start programma
17:30 uur Afsluiting

 

Doelgroep

De Summerschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
4 PE-punten voor het online volgen van deze middag (Zoom)

 

Kosten voor deze dag

Toegang NIP-leden:                  75 euro
Toegang niet leden:                  250 euro
Toegang studenten NIP:           25 euro
Toegang starters NIP:               40 euro

 

 

 

Organisatie: Sectie A&O
Locatie: ONLINE