A&O Plaza – Diversiteit & Inclusie – Witte onschuld of verantwoordelijkheid nemen?

De A&O psycholoog is aan zet in Diversiteit & Inclusie

 De sectie A&O van het NIP organiseert de A&O plaza, met verschillende inhoudelijke nascholingsdagen op postmasterniveau. Deze dag gaat over Diversiteit & Inclusie en wordt ingevuld door prof. dr. Marise Born, . De A&O plaza is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

Diversiteit en Inclusie zijn belangrijk in organisaties en op de werkvloer. Dat belang neemt alleen maar toe naarmate de maatschappij ingewikkelder wordt, de kwaliteit van het werk onder druk staat en de wetgeving verandert. Niet voor niets dat de heftigheid van de discussies toeneemt.

Welke mogelijkheden hebben wij als A&O psychologen voor een bijdrage aan Diversiteit & Inclusie (D&I)? Hebben wij de zelf kritische en onderzoekende houding die daarvoor nodig is? Brengen wij als A&O psychologen onze expertise voldoende in?

De sectie A&O wil met psychologen het gesprek aan gaan. Dat gesprek gaat over onze expertise omtrent D&I in organisaties. En daarbij moet het gesprek ook gaan over ons eigen handelen. Wat doen we zelf aan het voorkomen van discriminatie? Welke bijdrage leveren wij aan D&I?

Om dit gesprek met elkaar te houden organiseren we op 9 september een A&O plaza over D&I. Hiervoor hebben we interessante sprekers uitgenodigd die een boeiend verhaal houden en vervolgens steeds het gesprek aangaan met de zaal over interventies van A&O psychologen in de praktijk.

De sprekers brengen deze onderwerpen in:

  • De werkelijkheid op de werkvloer en werving en selectie
  • De multiculturele onderneming met alle voor- en nadelen
  • Het werk aanpassen aan de mogelijkheden en de behoeften van de medewerker
  • Opleiden voor Inclusief leiderschap in de grote organisaties
  • De ongelijkheid van gelijke kansen.

 

We nodigen jou persoonlijk uit om mee te komen doen aan deze gesprekken op dit symposium D&I.
In de ochtend zijn er bijdragen van prof. Marise Born/EUR en Ciao/Universiteit van Maastricht.

’s Middags ontvangen we de mede-eigenaar van AssistiveWare, een zeer modern, divers en multicultureel bedrijf en een deelnemer aan de training Inclusief leiderschap bij de Nationale Politie.

Ook de Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie verleent medewerking aan de dag.

Ter voorbereiding op deze A&O Plaza worden de cursisten geacht om artikelen te bestuderen. De artikelen zullen 2 weken van te voren aan de deelnemer gemaild worden.

 

Sprekers

Professor dr. Marise Born hoogleraar Personeelspsychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft ze een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van de arbeids- en personeelspsychologie, in het bijzonder gericht op allochtoon-etnische groepen. Haar specialisaties betreffen individuele verschillen, psychologie en assessment, selectiepsychologie en persoonlijkheidspsychologie. Van 2008-2010 was zij President van de International Test Commission (ITC) en van 2003-2010 was zij lid van de Commissie Testaangelegenheden (Cotan) van het Nederlands Instituut van Psychologen. Sinds najaar 2015 is zij de voorzitter van het NSvP-bestuur.

De andere sprekers zijn werkzaam bij Politie Amsterdam en Ciao/ universiteit Maastricht. Meer informatie over deze sprekers volgt nog.

 

Programma

9.30 uur             start programma
17:00 uur           einde programma

Deze A&O plaza vindt plaats bij Social Impact Factory, Utrecht.

 

Doelgroep

De A&O Plaza is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
6 PE-punten voor het bijwonen van de bijeenkomst.

 

 

Kosten 

NIP-leden:                                                            € 150
niet NIP leden:                                                      € 300
studenten SPS-NIP lid:                                         € 25
Startende psychologen NIP-lid:                            € 75

 

 

 

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: Utrecht