ALV sectie Jeugd met lezingen over Veerkracht

De sectie Jeugd nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 2 oktober in Utrecht. Voordat we overgaan tot de ALV verdiepen we ons in het thema veerkracht, met 2 boeiende sprekers. Juist in deze tijd is het van belang dat we focussen op hoe we veerkracht kunnen versterken bij kinderen en jongeren. Daarna bespreken we samen het afgelopen jaar, en blikken we vooruit op de plannen voor 2021. En gaan we graag met jullie in gesprek. Wees welkom!

 

Programma 2 oktober

10:00 – 10:15 ontvangst met koffie/thee

10:15 – 11:00 lezing Eva Kuiper

11:00 – 11:45 lezing Bernadette Lensen

11:45 – 12:30 ALV sectie Jeugd

12:30 – 13:30 Lunch

 

Locatie + gratis entree voor NIP leden

Social Impact Factory / de Utrechter, Vredenburg 40, Utrecht (zaal achterin de brasserie, op de BG), het pand staat schuin tegenover het CS (5 min loopafstand)

Deelnamekosten: gratis deelname voor NIP-leden, niet-leden 95 euro

Accreditatie: is aangevraagd bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog  / NVO Orthopedagoog-Generalist  (en automatisch SKJ)

Uiteraard houden we rekening met de corona-maatregelen en zullen de deelnemers op gepaste afstand van elkaar aan deze bijeenkomst deel kunnen nemen.

  • Veerkracht in de jeugdhulpverlening: from wrong to strong

Spreker: Eva Kuiper

Oplossingsgericht trainer, coach en auteur Oprichter en directeur Huis voor helden/Stichting Voor de Helden www.huisvoorhelden.nl, orthopedagoog.

Uitdagingen en tegenslag in het leven van kinderen en jongeren zijn onvermijdelijk en universeel. Wanneer kinderen worstelen met problemen, thuis, op school of in hun sociale omgeving, wat bepaalt dan of ze opgeven of juist volharden? Wat bepaalt of ze zich slachtoffer voelen of juist blijven zoeken naar strategieën om de problemen op te lossen?

Veerkracht – het vermogen om na confrontatie met negatieve gebeurtenissen of uitdagingen te overleven, te herstellen, te volharden en zelfs te floreren – is belangrijk voor succes in het leven. Hoe kunnen we daarom kinderen helpen hun veerkracht te vergroten?

Tijdens een korte lezing zal kort de theorie besproken worden rondom veerkracht, één van de familieleden van de Positieve Psychologie, en zullen we een oefening doen die je morgen al kunt inzetten in gesprekken met kinderen en jongeren.

 

  • Veerkracht in de praktijk van school – de heleschoolbenadering “Leer- en Veerkracht”

Spreker: Bernadette Lensen

Bernadette is al 30 jaar werkzaam in het onderwijs en was tot voor kort directeur van de Nicolaasschool, een grote basisschool met ruim 80 teamleden in een Rotterdamse achterstandswijk. Daarnaast is zij aan de Radboud Universiteit opgeleid tot mindfulness trainer en voert daar ook haar promotieonderzoek uit naar het effect van mindfulness op leerkrachten.

Het versterken van veerkracht en het vergroten van welbevinden van iedereen in school is van essentieel belang voor het onderwijs. Dit kan psychosociale problematiek verminderen, de leerprestaties vergroten, het ziekteverzuim verminderen en vergroot het leer- en werkplezier.

De ‘heleschoolbenadering’ op basis van de positieve psychologie kan hierin een sterke basis bieden.

In deze presentatie zal ingegaan worden op het holistisch model van Welbevinden, de heleschoolbenadering en zullen praktijkvoorbeelden gedeeld worden.

Mocht je alvast meer willen weten over de heleschoolbenadering van Leer- & Veerkracht en Bernadette haar ervaringen hiermee als directeur, dan zijn de bijgevoegde artikelen wellicht interessant voor je. Meer informatie vind je ook op www.leerenveerkracht.nl

  1. Hele-schoolbenadering positieve psychologie
  2. Veerkracht op school
  3. Effectief schoolleiderschap
  4. Ervaringen van teamleden Nicolaasschool

We hopen je te zien vrijdagochtend 2 oktober in Utrecht!

 

Organisatie: Sectie Jeugd NIP
Locatie: Social Impact Factory, zaal BG (De Utrechter) Vredenbrug 40 te Utrecht