Wat heb je als psycholoog in de verslavingszorg nodig van het NIP? – ALV Sectie Verslavingspsychologie

Wil jij weten wat de sectie Verslavingspsychologie van het NIP precies voor je doet? Of wil je input geven aan de sectie over wat zij zeker zouden moeten oppakken? Dit is je kans! Maak kennis met de bestuursleden en laat horen wat je belangrijk vindt tijdens de ALV van de sectie Verslavingspsychologie op 5 september 2018. 

Hierbij worden alle leden van de sectie Verslavingspsychologie uitgenodigd voor de algemene vergadering van de sectie op 5 september 2018. De bestuursleden presenteren graag het jaarplan en de begroting voor 2019. Jouw input is zeer gewenst!

Zeker zo belangrijk als het formeel vaststellen van het jaarplan en de begroting vinden wij de onderlinge kennismaking van de leden met de sectie. We willen elkaar informeren over wat er speelt en wat er de afgelopen periode is gedaan en bereikt. Zo kunnen we samen de richting bepalen die we als sectie op willen gaan en zo goed mogelijk de belangen van de psychologen binnen de verslavingszorg behartigen.

Programma 5 september:

20.00 uur:        opening vergadering, welkom en vaststelling agenda
– voorstellen huidig sectiebestuur
– voorstellen aanwezige leden

20.15 uur:        kennismaking op inhoud
– informatie over de huidige activiteiten van de sectie
– presentatie jaarplan en begroting 2019

20.30 uur:      in gesprek met de leden over jaarplan 2019
– is het jaarplan naar verwachting?
– welke onderwerpen hebben prioriteit?
– worden er onderwerpen gemist?

21.00 uur:      afronding en borrel

We hopen van harte op jullie komst! Graag aanmelden via verslaving@psynip.nl 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sectie Verslavingspsychologie

Organisatie: Sectie Verslavingspsychologie
Locatie: NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht