Aanmelding starter na studentlidmaatschap

a. Persoonsgegevens

b. Contactgegevens

c. Contributiegegevens

Starters betalen de eerste vier jaar na hun afstudeerdatum een gereduceerd tarief, waarna het tarief automatisch wordt gewijzigd. Als startend lid na een studentlidmaatschap ontvang je de eerste twee jaar na afstuderen nog eens extra korting op het contributietarief. Raadpleeg onze webpagina over contributietarieven voor meer informatie.

Akkoord

d. Opleiding

Foto/scan Masterdiploma of Uittreksel Diplomaregister
Upload uw bestand (klik hier of sleep) - jpg, pdf, png (max. 10MB)

e. Keuze sectie

Nb: je wordt automatisch ingeschreven bij de Sectie Startende Psychologen. Optioneel mag je je kosteloos (met uitzondering van de Sectie Neuropsychologie) inschrijven bij twee extra secties van het NIP.

f. Akkoordverklaring

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja