Aanmeldformulier studentlidmaatschap

Leuk dat je studentlid wilt worden van het Nederlands Instituut van Psychologen. Je profiteert van allerlei voordelen voor een speciaal tarief: slechts € 25! Vul hieronder je gegevens in en wij verwerken je aanmelding zo snel mogelijk.

1. Persoonsgegevens
2. Studiegegevens
3. Verklaring inzake beroepscode
Hierbij beloof ik dat ik als student bij mijn praktisch werk met personen (stage) mij zal laten leiden door de Beroepscode voor psychologen.
4. Ingangsdatum lidmaatschap / betalingswijze contributie
Ik heb kennis genomen van het feit dat opzegging van het lidmaatschap vóór 1 december van het jaar schriftelijk (e-mail) of via het formulier op de website dient te geschieden.
5. Aanvullende gegevens
Bewijs van inschrijving als psychologiestudent of student masteropleiding Mental Health:

- Foto of scan van officieel bewijs van inschrijving*

of

- Foto of scan van je collegekaart met daarop vermelding studie psychologie

of

- Printscreen van Studielink.

Voor studenten van de Open Universiteit geldt:

- Foto of scan van de cursusinschrijving

Let op: bij het insturen van een foto dienen de gegevens goed leesbaar en volledig te zijn. Zowel de naam als de studie psychologie dienen vermeld te moeten staan.

* Het bewijs van inschrijving wordt o.a. door Studielink naar je gemaild. Geef in je mailbox de zoekopdracht 'bewijs van inschrijving' en dan kun je hem daar vinden. Als je deze mail meestuurt bij de inschrijving is dit voldoende bewijs om aan te tonen dat je psychologiestudent bent. 

6. Toestemming doorlopende machtiging contributie NIP
Je geeft toestemming aan het Nederlands Instituut van Psychologen om een doorlopende incasso te sturen naar jouw bank om het contributiebedrag van jouw rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
*Bij buitenlandse IBAN ook BIC code vermelden