Beroepscode

Het beroepsmatig handelen van psychologen wordt door de Colleges van Toezicht en Beroep getoetst aan de Beroepscode voor psychologen. Afhankelijk van de periode waarin de klacht zich afspeelt, is de Beroepscode uit 1998 of 2007 van toepassing. In het Reglement voor het Toezicht wordt de samenstelling van de Colleges, de wijze van benoeming van de leden, de bevoegdheid tot het treffen van disciplinaire maatregelen en de procesgang geregeld. 

 

Beroepscode 2007

 

 

 

 

 

 

Beroepscode 1998