Accreditatie

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten. Kan uw scholingsactiviteit meetellen voor een (her)registratieregeling van een NIP-register? Dat beoordeelt het NIP tijdens een accreditatieprocedure. Alle scholing die ter accreditatie wordt aangeboden wordt opgenomen in de scholingsagenda.

Hoe werkt accreditatie?
Als u uw scholingsactiviteit wilt laten accrediteren, kunt u digitaal een verzoek bij ons indienen. In het menu 'Accreditatieverzoek indienen' kunt u lezen hoe u daarbij te werk gaat. Uw aanbod wordt voor 1 of 3 jaar geaccrediteerd.

Wat zijn de eisen?
De eisen die gelden voor accreditatie voor de verschillende registers, staan vermeld in bijbehorende accreditatiereglemente. De reglementen zijn te vinden in het menu 'Accreditatiereglementen'.

Waar wordt vermeld dat accreditatie is aangevraagd?
Alle bij het NIP ingediende accreditatieverzoeken worden vermeld in de scholingsagenda.
Indien een aanvraag nog in behandeling is, dan wordt dit weergegeven in de agenda. Indien een aanvraag is goedgekeurd, dan wordt het aantal toegekende punten voor de betreffende registratie vermeld. Een potentieel deelnemer kan daarnaast in de scholingsagenda meer informatie vinden over de inhoud van de scholing.

Meer weten?

Klik op een van de volgende links voor meer informatie: