Accreditatie

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten. Kan uw scholingsactiviteit meetellen voor een (her)registratieregeling van een NIP-register? Dat beoordeelt het NIP tijdens een accreditatieprocedure. Alle activiteiten nemen we na accreditatie op in de scholingsagenda.

Hoe werkt accreditatie?
Als u uw scholingsactiviteit wilt laten accrediteren, kunt u digitaal een verzoek bij ons indienen. Uw aanbod wordt voor 1 of 3 jaar geaccrediteerd. De accreditatie-eisen staan vermeld in de accreditatiereglementen. Onder scholingsactiviteiten vallen:

  • Cursussen
  • E-learnings 
  • Workshops 
  • Seminars 
  • Congressen 
  • Symposia

 
Wat kunt u laten accrediteren?
Als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten kunt u accreditatie aanvragen voor de volgende registraties:

 
Op dit moment ontwikkelen wij nog accreditatieprocedures voor andere registraties van het NIP.

Meer weten?
Klik op een van de volgende links voor meer informatie: