NIP Registratieregelingen

Het NIP ziet het als taak om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog te bewaken en te borgen. Hiervoor heeft het NIP verscheidene kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals de NIP Registratieregelingen. Hierin zijn kwaliteitscriteria opgenomen waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Met uw NIP-registratie laat u zien dat u professioneel met uw vakgebied bezig bent.

NIP-registraties
Een NIP-registratie heeft voordelen. Kijk bij een van onderstaande pagina's om u hiervan op de hoogte te stellen of om u aan te melden voor registratie:

Vind een psycholoog 
Bent u op zoek naar een psycholoog? Raadpleeg dan de zoekfunctie op onze website.