Het NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.  

Onze missie:

 • Het NIP en zijn leden vertegenwoordigen de psychologie in de volle breedte als wetenschap en professionele beroepsuitoefening.
 • Het NIP waakt over de kwaliteit van het vak en zorgt voor normering daarvan.
 • Het NIP verzamelt en bundelt kennis en zorgt voor uitwisseling daarvan door middel van interne en externe platforms en samenwerkingsverbanden. 
 • Het NIP is gesprekspartner inzake het vak voor overheden en stakeholders en levert door de psychologie een bijdrage aan de verbetering van de samenleving. 
 • Het NIP is dienstverlener en belangenbehartiger voor zijn leden.   

Hoe geeft het NIP hier invulling aan?

  


 


Inzet voor kwaliteit

Het NIP draagt op verschillende manieren zorg voor kwaliteit en biedt bescherming tegen psychologische handelingen door onbevoegden:

 • Leden van het NIP dienen zich bij het uitoefenen van hun beroep te houden aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de Beroepscode. Zij kunnen daarop worden aangesproken. 
 • Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld, waaronder de dienstmerken PSYCHOLOOG NIP en Registerpsycholoog NIP. De vereniging beheert kwaliteitsregisters gekoppeld aan opleiding en supervisie. 
 • Het NIP bevordert goede theoretische en praktische opleiding van psychologen.  Bijvoorbeeld via www.psychologienascholing.nl 
 • Het NIP bevordert en bewaakt vakinhoudelijke kwaliteit.
 • Het NIP biedt professionele ondersteuning van beroepsbeoefenaren.
 • Het NIP speelt ook een belangrijke rol bij het beoordelen van psychologische tests.

Bekijk op welke manieren het NIP zich nog meer sterk maakt voor kwaliteit