Nieuws

Vul de enquête over de zorgverzekering via het NIP in en ontvang een VVV-cadeaubon van 10 euro

Vul de enquête over de zorgverzekering via het NIP in en ontvang een VVV-cadeaubon van 10 euro

25-07-2016

Om onze NIP-verzekeringen blijvend aantrekkelijk voor u te houden, horen we graag uw mening. Misschien heeft u nog geen NIP-verzekering, maar ook dan horen we graag uw ideeën. Uw input helpt ons namelijk een beter aanbod te leveren. Het invullen kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. 

Lees verder
Geef je om mensen, dan geef je ook om mensenrechten

Geef je om mensen, dan geef je ook om mensenrechten

25-07-2016

De psychische gevolgen van het schenden van deze rechten zijn wereldwijd enorm. De expertise van psychologen kan hierbij van enorme betekenis zijn. Daarom wil de Europese Federatie van Psychologen (EFPA) dat psychologie een vanzelfsprekende plek krijgt in relevante disciplines zoals het internationaal recht.

Lees verder
Kleinere aanbieders Jeugdhulp: uitstel en vereenvoudiging Jaarverantwoording Jeugd 2015!

Kleinere aanbieders Jeugdhulp: uitstel en vereenvoudiging Jaarverantwoording Jeugd 2015!

25-07-2016

Het NIP bureau is in de afgelopen weken met het Ministerie van VWS tot afspraken kunnen komen met betrekking tot de wettelijke verplichting indienen jaardocument Jeugd voor 2015. Dit na veel klachten van leden ten aanzien van de aan te leveren informatie en de administratieve belasting hiervan. Samen met NVVP, NVO en LVVP heeft het NIP met de diverse partijen bij VWS gewerkt aan een sterke vereenvoudiging van deze wettelijke verplichting.

Lees verder
Inspraak op aanleveren Beleidsinformatie Jeugd bij CBS

Inspraak op aanleveren Beleidsinformatie Jeugd bij CBS

25-07-2016

Sinds 2015 leveren jeugdhulpaanbieders voor de beleidsinformatie jeugd gegevens over het jeugdhulpgebruik aan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze op StatLine, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. De levering gaat volgens afspraken zoals vastgelegd in het informatieprotocol beleidsinformatie jeugd. In het informatieprotocol is gedetailleerd beschreven welke definities de jeugdhulpaanbieders moeten hanteren, zodat wordt voorzien in ‘eenheid van taal’

Lees verder
Declaratieproces Jeugdhulp verbeterd

Declaratieproces Jeugdhulp verbeterd

22-07-2016

Veel met name kleinere of solistisch werkende jeugdhulp/jeugdggz aanbieders hebben in de afgelopen maanden geklaagd over facturatie en declaratie problemen bij het declareren van geleverde zorg bij de gemeenten. Een van de oorzaken hiervan is het moeizame digitale communicatie proces via het software berichtenverkeer. Vanaf heden is een (gratis) berichtenapp beschikbaar die het met name voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder geschikte softwareoplossing mogelijk maakt om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer in het sociaal domein (iWmo/iJw). 

Lees verder
Deelnemers gezocht voor het testen van de DSM-5-cloud

Deelnemers gezocht voor het testen van de DSM-5-cloud

20-07-2016

De invoering van de DSM-5 per 1 januari 2017 heeft effect op de beroepspraktijk van psychologen, psychiaters en andere professionals in de ggz. Of het nu gaat om het snel opzoeken van een code, het raadplegen van de classificatiecriteria of het inzien van casuïstiek. Hiervoor ontwikkelt Boom uitgevers Amsterdam een DSM-5-cloud en is benieuwd naar uw mening.

Lees verder
Meer nieuws

Vacatures

Gz-psycholoog

, Echt, 26-07-2016 lees meer

Gz-psycholoog / KP / PT

, IJmuiden, 26-07-2016 lees meer

Gz-psycholoog

, Breda en ‘s-Hertogenbosch, 25-07-2016 lees meer

Gz-psycholoog

, Gennep (nabij Nijmegen), 21-07-2016 lees meer

Klinisch Neuro-/ psycholoog

, Martini Ziekenhuis Groningen, 21-07-2016 lees meer

Klinisch psycholoog

, Amersfoort, 20-07-2016 lees meer
Meer vacatures

Het NIP is verhuisd!

Het NIP is verhuisd!
Ons adres is: HNK Centraal Station, Arthur van Schendelstraat 650 Vergaderen en route