Nieuws

Medisch Psychologen nodig voor Psychosociale zorg in ziekenhuis

Medisch Psychologen nodig voor Psychosociale zorg in ziekenhuis

24-06-2016

Patiënten met ernstige ziektes moeten tijdens hun behandeling meer psychologische ondersteuning krijgen. Regeringspartijen PvdA en VVD willen dat artsen hun patiënten beter wijzen op de psychosociale gevolgen van hun ziekte en de behandeling. Ze roepen minister Schippers van Volksgezondheid op om daarover met zorgverleners richtlijnen op te stellen. 

Lees verder
Enquête onder psychologen en orthopedagogen werkzaam in het onderwijs

Enquête onder psychologen en orthopedagogen werkzaam in het onderwijs

24-06-2016

Veel leden van het NIP en de NVO werken in het (speciaal) basisonderwijs, het (speciaal) voortgezet onderwijs en het MBO. Het NIP en de NVO willen graag weten wat de komst van het passend onderwijs in augustus 2014 voor hen heeft betekend. Daarnaast willen we graag weten hoe de beroepsgroep vorm geeft aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. 

Lees verder
Nieuwe folder psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs!

Nieuwe folder psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs!

23-06-2016

Bijna twee jaar geleden is het passend onderwijs ingevoerd. Voor de leden van NIP en NVO die werken in het onderwijs is daarmee veel veranderd. 

Lees verder
Jeroen Muller over kostenbesparing in de ggz en P3NL 'Psychologen maken zelf het verschil!'

Jeroen Muller over kostenbesparing in de ggz en P3NL 'Psychologen maken zelf het verschil!'

23-06-2016

Het NIP blijft bouwen aan het Huis van de Psychologie en streeft ernaar de belangen van psychologen ook gezamenlijk te behartigen. Daartoe is P3NL opgericht, een brede federatie van negen beroeps- en wetenschapsverenigingen voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, waar het NIP ook deel van uitmaakt. Jeroen Muller, vicevoorzitter van het NIP en tevens voorzitter van P3NL, vertelt over de nieuwe federatie en over een kansrijk model dat de kwaliteit van de zorg kan verbeteren en dat een kostenbesparing binnen de ggz kan realiseren. 

Lees verder
'Weg met die beren, laten we ondernemen!'

'Weg met die beren, laten we ondernemen!'

23-06-2016

Moeten wij als psychologen of als NIP ons niet meer gaan gedragen als ondernemers? In haar nieuwste blog gaat Linde Gonggrijp daar verder op in. 'Een psychologische behandeling is geen tandpasta of een buisje aspirines of een ander ‘product’. Maar je kunt het wel zien als een soort dienst. En je kunt wel degelijk omschrijven wat je als psycholoog doet en met welk doel.'

Lees verder
Gemeenten, zorgaanbieders en beroepsverenigingen maken werk van privacybescherming

Gemeenten, zorgaanbieders en beroepsverenigingen maken werk van privacybescherming

23-06-2016

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Daarom hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals vandaag in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Het NIP is nauw betrokken bij de organisatie. Namens het NIP heeft AB-lid Flip Dronkers het manifest ondertekend.

Lees verder
Meer nieuws

Vacatures

Gedragswetenschapper

, Huizen, 24-06-2016 lees meer

Gz-psycholoog

, Venlo-Blerick, 24-06-2016 lees meer

2 Basis-psychologen

, Nijmegen of Den Haag, 24-06-2016 lees meer

Gz-psycholoog (Revalidatie)

, Utrecht, 24-06-2016 lees meer

Klinisch of Gz-psycholoog

, Heerenveen, 23-06-2016 lees meer

Gz-psycholoog

, Amsterdam, 23-06-2016 lees meer
Meer vacatures

Het NIP is verhuisd!

Het NIP is verhuisd!
Vanaf 6 juni is ons adres Arthur van Schendelstraat 650. Vergaderen en route